Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu

02/02/2011 11:50

NK "Bratstvo" je nogometni klub osnovan još u jesen davne 1945. godine od strane tadašnjih sportskih radnika i entuzijasta općine Gračanica. Od tada pa do danas, NK "Bratstvo" se takmičilo u različitim rangovima takmičenja bivše Jugoslavije, a najviši rang takmičenja bila je tadašnja Međurepublička liga, grupa SR Bosna i Hercegovina-AP Vojvodina u sastavu tadašnje jugoslovenske međurepubličke lige (1985. godina). Ovo je davno prošlo vrijeme i ne odgovara sadašnjem trenutku ni po čemu.

            Ovaj plan rada NK "Bratstvo" polazi od realne, sasvim realne, činjenice da klub ove godine ima uvjete za osvajanje šampionske titule i plasman u Prvu Ligu FBiH, gdje je objektivno jedino i mjesto, i ovaj cilj je nova-stara uprava sebi i postavila.

 

            PLAN RADA

 

            U planu rada ove uprave dat je akcenat na nekoliko sinergijskih faktora koji bi se trebali ispuniti kako bi se cilj realizirao:

1.      Unutarnja (re)organizacija kluba,

2.      Obezbjeđenje odgovarajućih inputa,

3.      Podrška sportske javnosti,

4.      Kvalitetne pripreme.

 

1. Unutarnja (re)organizacija kluba ima za cilj podizanje ugleda imena kluba na jedan viši nivo s jedne strane, i uspostavljanje funkcionalnije organizacije kluba u cilju ostvarenja postignutih ciljeva. U praksi, ovo se može realizovati na način da se brandiraju određene aktivnosti, donesu se odgovarajuće odluke, i propišu konkretne procedure vezane za unutarnji rad kluba. Pored ovih, šminkerskih rekonstrukcija, potrebno je uspostavljanje jednog (polu)profesionalnog radnog mjesta u klubu a sve u cilju svakodnevne operativne realizacije postravljenih zadataka.

                

2. Potrebni inputi

  • Baza igrača

Nema dobrih igara i dugoročnog uspjeha bez vlastitih igrača, nema dobrih domaćih igrača bez odgovarajuće igračke baze, nema igračke baze bez omasovljavanja nogometa i stručnog rada. Ovo su osnovni pravci razvoja nogometa i nogometaša u narednih nekoliko godina na čijim osnovama treba da se razvija i NK Bratstvo. Osnovu igračke baze kluba treba da sačinjavaju svi nogometaši općine Gračanica i Doboj Istok i njihovi omladinski pogoni. U tom smislu u najkraćem roku treba upriličiti sastanak UO kluba sa službenim predstavnicima svih klubova nižeg ranga takmičenja sa područja općine Gracanica. Na sastanku treba predočiti plan razvoja kluba u narednih nekoliko godina sa osvrtom na domaći igrački kadar. U tom smislu predložiti i sa zainteresiranim klubovima i sklopiti, ugovor o poslovno tehničkoj suradnji kojim bi se definiralo da NK Bratstvo Gračanica ima igračku bazu u svim nižerazrednim klubovima na općini. Praktično, ovo znači da NK Bratstvo na osnovu vlastite procjene ili preporuke trenera nižerangiranog kluba ima pravo “preče kupnje” svih igrača iz nižerangiranih klubova koji svojim radom i igrama obezbjeđuju potencijal. S druge strane, svi igrači kluba koji nisu izborili mjesto u prvih 24 igrača, stavljaju se na raspolaganje ostalim klubovima kroz posudbe ili sporazume, a na osnovu potreba istih. Sa svim igračima kluba mora se sačiniti ugovor o angažmanu na period od najmanje tri godine kojim će biti definirani okviri angažmana, prava i obaveze igrača, kluba i eventualnih daljnjih transfera, a sve u cilju zaštite interesa kluba od mogućih manipulacija i zloupotreba. Nastaviti dobru politiku kluba na ulaganju novca i struke u omladinske pogone koji će, sigurno je, na duži rok dati pozitivniji efekat.

  • Baza stručnih lica

Pored igrača, ono sto nedostaje nogometu, a usuđujem se reći i ostalim sportovima na području općine, jesu i odgovarajuća, edukovana stručna lica raznih profila, neophodnih sportskim kolektivima. Svjedoci smo da u Gračanici trenutno nedostaju:

·        Licencirani i edukovani treneri,

·        Licencirani i edukovani sportski menadžeri koji mogu braniti i svoj i interes kluba,

·        Licencirani sportski fizioterapeuti i maseri,

·        Pošteni i pravi sportski radnici bez želje za vlastitim interesom.

Ova problematika može se riješiti posebnim angažmanom, dogovorom i zajedničkom

edukacijom i podjelom troškova iste između kluba i pojedinca. Praktično, svako ko iskaže interes i dobije saglasnost UO, može ići na dodatna stručna usavršavanja i certificiranja uz poseban ugovor o stipendiranju od strane kluba po kojem bi ista osoba, nakon stjecanja odgovarajuče licence, određeni vremenski period (5 godina npr.) morala odraditi u klubu u nekom od pogona istog. Na ovaj način bi se barem djelomično riješilo pitanje stručnog kadra iz vlastitih redova. Ovaj problem treba podići i na nivo općinskog Sportskog saveza i OFS u cilju obezbjeđenja namjenskih sredstava za ove potrebe.

  • Baza sudija

            Također, ljudi u crnom su veoma bitne karike svakog sporta, a osobito nogometa. Potrebno je postojeće udruženje sudija na nivou općine, ali tek nakon njihovog ujedinjenja, kooptirati u rad kluba na način pronalaska zajedničkih interesa u razvoju nogometa na općini uz podršku sudija. Također, iskoristiti i animirati sva stručna lica i delegate koji gravitiraju općini Gračanica, a podržavaju rad kluba u pravom smislu, te njihovim lobiranjem u odgovarajućim institucijama, obezbjediti i podršku istih.

  • Finansijska konstrukcija

            Finansiranje je bolna tačka razvoja svakog sporta, a tako i nogometa. Poznato je da je sport uvijek, pa čak i u boljim finansijskim vremenima i bolje uređenim državnim sistemima, glavni izvor finansiranja imao u odredjenim sportskim mecenama i prijateljima sporta. Obzirom na aktuelan ekonomski momenat i tekuću krizu, finansiranje kluba za drugi dio ove sezone treba da se uradi na slijedeći način:

  • 40% iz sredstava općinskog budžeta, ali podijljeno na sve kategorije kluba (161igrač),
  • 30% iz sredstava sponzora,
  • 20% od prihoda od reklama,
  • 10% od grantova, potpora i ostalih prihoda

 

3. Podrška javnosti

 

            Pored ovih konkretnih inputa, ono na šta svi mi možemo direktno uticati jeste stalna podrška pozitivnim procesima u klubu, kojih sigurno neće nedostajati, što je najmanje što se od vas i ostatka javnosti, i očekuje.

 

4. Trenažni proces

 

            Pripreme kluba trebaju otpočeti najkasnije 29.01.2011. godine bazičnim pripremama u Sportskoja sali Luke i na stadionu Luke. Ukoliko se obezbjedi dovoljno i na vrijeme finansijska sredstva, biće neophodno obaviti i dio priprema u nekom od sportskih kompleksa u BiH. Ukupne pripreme bi trebale da traju oko 7 sedmica, a detaljan plan vrste priprema, dinamike pripremanja, kao i mjesta i načina treniranja, dostaviće Stručni štab.

             

ZAKLJUČAK

 

            Drugi dio prvenstva u sezoni 2010/2011 vjerovatno će otpočeti vikendom 19./20. marta tekuće godine. NK Bratstvo će odigrati ukupno 15 prvenstvenih utakmica od kojih 7 na domaćem i 8 na gostujućim terenima. Za eventualni ulazak u viši rang, veoma bitno je da se startuje sa pobjedom na gostujućoj utakmici (Radnik Lipnica), a idelna kombinacija bi bila da se u prvih 6 kola osvoji svih 18 bodova (tri domaće i tri gostujuće utakmce), te uz dobijanje svih domaćih utakmica u nastavku (4 utakmice domaće) i osvajanje 12 bodova, stvorile bi se realne pretpostavke za osvajanje ukupnog prvenstva i ulazak u viši rang uz ostale rezulatate koji bi trebali ći u našu korist.

            Za ostanak u postojećem rangu takmičenja dovoljna je i amaterska, volonterska organizacija kluba, orjentacija na vlastiti igrački kadar i postojeći budžet koji se zasniva isključivo na pojedinačnim donacijama finansijskih sredstava od strane ljubitelja sporta i manjih sponzora i djelomičnoj podršci općinskog budžeta.

 

RASHODI  U 2011.GODINI:

 

 

1

NABAV.OPREME

4.000,00

2,0%

2

PTT TROŠKOVI

500,00

0,3%

3

PRIPREME EKIPE

7.500,00

3,8%

4

PLATNI PROMET

500,00

0,3%

5

REPREZENTACIJA

500,00

0,3%

6

ZAKUPI ZA STAN

4.000,00

2,0%

7

POREZI I DOPRINOSI NA ISPLAĆENA

PRIMANJA

20.000,00

10,0%

8

TROŠKOVI PREVOZA IGRAČA

20.000,00

10,0%

9

TROŠKOVI HRANARINE IGRAČIMA

82.000,00

41,1%

10

TROŠKOVI STRUČNOG ŠTABA

10.000,00

5,0%

11

TROŠKOVI TEHNIČKOG OSOBLJA

8.000,00

4,0%

12

TROŠKOVI SUDIJA PRAVE EKIPE I OMLAD.POGONA

15.000,00

7,5%

13

TROŠKOVI REDARA NA UTAKMICAMA

2.000,00

1,0%

14

ISHRRANA IGRAČA KOJI SU SA STRANE

4.000,00

2,0%

15

PREVOZ PRVE EKIPE I OMLADINSKIH POGONA

10.000,00

5,0%

16

RAZNI TROŠAK I ODRŽAVANJE TERENA

10.000,00

5,0%

17

LIC,ČLAN I DR.

1.000,00

0,5%

18

DNEVNICE

500,00

0,3%

 

UKUPNO TROŠKOVI

199.500,00

100%

 

 

 

 

PRIHODI U 2011.GODINI

 

 

1

PRIH.OD SPONZORSTAVA

144.000,00

72,2%

2

PRIHODI OD REKLAMA NA IGRALIŠTU

30.000,00

15,0%

3

PRIHODI OD REKLAMA NA OPREMI

10.000,00

5,0%

4

PRIHODI OD ULAZNICA SA UTAKMICA

15.400,00

7,7%

5

PRIH.OD KAMA.

100,00

0,1%

 

UKUPNO RASHODI

199.500,00

100%